Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж запрошує на навчання!

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, заснований у 1962 році. За роки свого існування коледж підготовив більше 16 тисяч фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.    Наш коледж має унікальну навчальну матеріально-технічну базу з сучасними кабінетами та лабораторіями, обладнаними комп’ютерною технікою, вимірювальними приладами, радіопередавальною і телевізійною апаратурою та системами електрозв’язку.  Навички застосування програмного забезпечення та комп’ютерного проектування в навчальному процесі дозволяють нашим студентам отримувати знання на сучасному рівні інноваційних технологій.   Також у коледжі активно працюють гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності та спортивні секції.  Після закінчення курсу навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста. Він надає можливість вступу у вищі навчальні  заклади ІІІ-ІV рівня акредитації відповідного напряму за скороченим терміном навчання за спрощеною процедурою вступу.

 

Спеціальності, які набувають студенти у нашому коледжі, є спеціальностями майбутнього, бо вони базуються  на сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологіях.

 

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»


Інформаційні технології являють собою сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів

 

 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

 

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» — це спеціальність, що об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, а також частини електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та розроблення комп’ютерних систем, тобто апаратного та програмного забезпечення.

 

 Фахівці з комп’ютерної інженерії отримують знання з:

 

Фахівці спеціальності «Комп’ютерна інженерія» мають професійну підготовку в галузі комп’ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, вбудованих комп’ютерних систем, засобів захисту інформації в комп’ютерних системах, а також систем штучного інтелекту.

Спеціалісти цього профілю здобувають знання, які дозволяють отримати престижну роботу у сучасному світі інформаційних технологій. Наші випускники здатні працювати на інженерних посадах з розробки, виробництва та експлуатації комп’ютерних систем або мереж, системними адміністраторами, розробниками баз даних, програмних продуктів будь-якого рівня складності, системними програмістами тощо. Отриманий в коледжі рівень знань дозволяє керувати складним комп’ютерним устаткуванням, розробляти інноваційні проекти та надавати консультації і послуги з інформатизації і програмування.

Здобувши освіту у Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», ви зможете працювати у будь-якій сфері ІТ-галузі: на державних і приватних підприємствах, у банківських і комерційних закладах та інших установах всіх видів економічної діяльності, у сферах комп’ютерного програмування, надання інформаційних послуг, ремонту та обслуговуванню комп’ютерів.

 

 

Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

 

Електроніка та телекомунікації – це передавання, випромінювання та приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

 

 

 

 Спеціальність 171 «Електроніка»

 

Студенти спеціальності «Електроніка» отримують знання з  конструювання, виготовлення і технічне обслуговування електронного устаткування, а саме:

 • технічного обслуговування і ремонту устаткування електронної техніки;
 • підготовки електронно-обчислювальних машин до роботи, технічного огляду окремих пристроїв і вузлів, контролю параметрів і надійності електронних елементів устаткування;
 • налагодження елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів.

 

 Випускники спеціальності  «Електроніка» здатні розробляти, виготовляти та здійснювати сервісне обслуговування електронного устаткування, елементів і блоків електронно-обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури та окремих пристроїв і вузлів систем автоматизованого оброблення інформації.

Спеціалісти цього профілю, які отримали освіту в нашому коледжі, можуть працювати в різноманітних сферах сучасної електронної галузі, зокрема, таких новітніх, як комп’ютерні мережі і системи, фізика медико-біологічних систем, матеріали напівпровідникової електроніки, високотемпературна надпровідність, лазерні вимірювальні системи, оптичний зв’язок, науково-технічна експертиза і радіоекологія.

Здобувши освіту у Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі за спеціальністю «Електроніка», ви зможете працювати в якості керівників середнього та початкового рівнів управління, спеціалістів сервісних центрів комп’ютерної техніки та її периферії, конструкторських і виробничих підрозділів підприємств, консультантів по обслуговуванню електронної апаратури державних і приватних установ.

 

Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

Електроніка та телекомунікації – це передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

 

 

 Спеціальність 172 «Телекомуніка́ції та радіотехніка»

 

 

Студенти спеціальності «Телекомуніка́ції та радіотехніка» отримують знання з  розробки, виготовлення та сервісного обслуговування радіотехнічних засобів призначених для подання інформації через:

 • телефонні мережі прийому-передачі голосової та іншої інформації;
 • радіомережі широкомовної послуги передачі голосової та іншої інформації;
 • телевізійні мережі широкомовної послуги передачі аудіовізуальної інформації;
 • супутникові мережі широкомовної послуги прийому-передачі аудіовізуальної та цифрової інформації;
 • комп’ютерні мережі алфавітно-цифрової інформації.

 

Випускники спеціальності  «Телекомуніка́ції та радіотехніка» зможуть розробляти, виготовляти та виконувати сервісне обслуговування апаратури передачі та прийому телефонних та радіомереж, телебачення, супутникового зв’язку та комп’ютерних мереж.

Спеціалісти цього профілю, які отримали освіту в нашому коледжі, можуть працювати з мережевими терміналами, телекомунікаційними процесорами каналів зв’язку, комп’ютерним та програмним забезпеченням, керувати телекомунікаційними локальними та глобальними мережами.

Здобувши освіту у Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі за спеціальністю «Телекомуніка́ції та радіотехніка», ви зможете працювати в якості керівників середнього та початкового рівнів управління, спеціалістів конструкторських і виробничих підрозділів підприємств, консультантів зі створення та експлуатації  телекомунікаційних систем,  на інженерних посадах телекомунікаційних компаній та організацій з експлуатації та обслуговування апараДніпропетровський радіоприладобудівний коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації володіє багаторічною історією, міцним науковим фундаментом і славними традиціями, входить в число кращих коледжів Дніпропетровської області.

Ми надаємо своїм студентам все можливе для повноцінного професійного росту і особистого розвитку.

Високопрофесійні, доброзичливі, але й вимогливі викладачі та співробітники нашого коледжу роблять все, щоб навчання у нас запам’яталось Вам не тільки складнощами, пов’язаними з оволодінням нової професії, а й залишило у пам’яті приємні і яскраві враження про студентські роки.

 

 

Якщо ви відчуваєте потяг до сучасних технологій в сфері Комп’ютерної інженерії, Електроніки, Телекомуніка́цій та радіотехніки, маєте професійні і життєві амбіції, прагнете розкрити всі свої здібності і здобути престижну спеціальність — то саме на вас чекає Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж!

 

Нехай навчання в нашому коледжі стане успішним стартом у вашому гідному майбутньому. Адже тисячі наших випускників вже довели, що наші спеціальності –це спеціальності майбутнього.

 

«Наш коледж – Ваше надійне майбутнє!»

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам навчальних планів та програм підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями: 5.05080201 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки»,  5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», 5.05090101 «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»,  5.05090304 «Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку», 5.05090306 «Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебаченКомплекс споруд коледжу складається:

 1. Навчальний корпус, в якому обладнано: 25 лабораторій і 26 кабінетів, актова зала, їдальня, бібліотека та читальна зала.
 2. Спортивний корпус із двома спортивними залами та спортивним майданом.
 3. Навчально-виробничі майстерні.
 4. Котельна.

В коледжі добре обладнані актова зала, зал тренажерів, бібліотека з читальним залом і методичним кабінетом, їдальня на 150 посадових місць, медпункт.

Навчальна площа складає всього 5297,54 м2, загальна площа – 11497 м2 .

Навчальна площа на одного студента  становить 7,76 м2 .

Організована робота 25 лабораторій  та 26 навчальних кабінетів, які забезпечені необхідним устаткуванням у повному обсязі згідно з вимогами навчальних планів та програм.

Загальна кількість персональних комп’ютерів (ПК) – 126 одиниць, з яких:

 • 101 ПК на базі сучасного процесора класу Pentium4;
 • 7   ПК на базі чотирьох’ядерних процесорів AMD;
 • 11 ПК на базі двох’ядерних процесорів AMD;
 • 7 ПК на базі сучасного процесора класу Pentium

Коледж має 7 комп’ютерних класів, які забезпечені ПК у кількості 69 одиниць  та 28 навчальних приміщень, що задіяні у начальному процесі з кількістю 33 одиниці. Навчальний процес забезпечено в достатньому обсязі сучасним периферійним обладнанням, а саме: мультимедійні проектори – 6 шт., принтерів – 14 шт., сканерів — 8 шт., засобів оргтехніки – 13 шт., джерел безперервного живлення – 8 шт.

На 100 студентів припадає 14,9 комп’ютерних місць.

Матеріально-технічна база, що забезпечує навчальний процес у коледжі складає 26 кабінетів, 25 лабораторій та  2 радіомонтажні майстерні.

Кабінети:

Систем документального та багатоканального електрозв’язку
Методичний
Основ правознавства та соціології
Радіотехнічних дисциплін
Суспільних наук
Всесвітньої історії та історії України
Основ охорони праці, екології та безпеки життєдіяльності
Основ мікроелектроніки
Основ конструювання і технології виробництва
Технічної електроніки
Економічної теорії
Захисту Вітчизни
Основ підприємництва, маркетингу та менеджменту
Стандартизації та управління якості продукції. Географії
Креслення, інженерної та комп’ютерної графіки – 2 кабінети
Навчальний кабінет обчислювальної техніки
Теорії електрозв’язку. Мереж та систем електрозв’язку. Аналогових та цифрових систем автоматичної комутації
Іноземної мови – 3 кабінети
Української мови та літератури – 2 кабінети
Зарубіжної літератури
Фізики
Математики. Вищої математики – 2 кабінети

Лабораторії:

Лабораторія технічної творчості студентів
Апаратури електрозв’язку.  Системи комутації та розподілу інформації
Ремонту, регулювання та технічного обслуговування побутових електронних приладів та радіотелевізійної техніки
Електрорадіовимірювань
Систем автоматизованого курсового та дипломного проектування
Комп’ютерної техніки – 3 лабораторії
Радіоприймальних пристроїв
Акустичних пристроїв, звукового та телевізійного мовлення
Пристроїв НВЧ та антен
Радіопередавальних пристроїв
Периферійних пристроїв
Основ телебачення
Технічного обслуговування ЕОМ
Цифрових пристроїв та мікропроцесорних систем
Електронних приладів та мікроелектроніки
Радіоавтоматики
Технології, ремонту, регулювання та технічного обслуговування побутових електронних приладів та радіотелевізійної техніки
Електричних та магнітних кіл
Електрорадіоматеріалів та радіокомпонентів
ОТ та схемотехніки
Джерел електроживлення РЕА
Фізики
Хімії і біології

 

Майстерні:

Електрорадіомонтажна – 2 майстерні

Лабораторії коледжу обладнані:

Лабораторія електричних та магнітних кіл розташована в приміщенні загальною площею 64,18 кв.м., розподіленим навпіл на лабораторну та навчальну частини. В навчальній частині розташовано 30 робочих місць. Вона обладнана мультимедійними засобами (ПК, монітор 26”, АС), що дозволяють використовувати інтерактивно-комунікативні технології при викладанні електротехнічних дисциплін. Вона забезпечена необхідними методичними посібниками та стендами по дисциплінам «Основи теорії кіл», «Теорія електричних кіл та сигналів», «Теорія електричних та магнітних кіл». В лабораторії розташовано 6 лабораторних стендів, вимірювальні прилади та зразки електричних навантажень. Стенди та обладнання дозволяють проводити 15 лабораторних робіт по вивченню фізичних процесів та властивостей електричних кіл постійного та змінного струму.

Лабораторія технології ремонту, регулювання та технічного обслуговування побутових електронних приладів та радіотелевізійної техніки розташована в приміщенні загальною площею 46,75 м2 кв.м., організовано 10 робочих місць. Забезпечена необхідними методичними посібниками та стендами по дисципліні  «ТО, ремонт та регулювання радіотехнічних пристроїв. ТО, ремонт та регулювання побутових електронних пристроїв».  В лабораторії розташовано  вимірювальні прилади. Стенди та обладнання дозволяють проводити 10 лабораторних робіт по  дисципліні «ТО, ремонт та регулювання радіотехнічних пристроїв», і 10 лабораторних робіт по  дисципліні «ТО, ремонт та регулювання побутових електронних пристроїв».

Лабораторія систем автоматизованого курсового та дипломного проектування розташована в приміщені  загальною площею  37,25 кв.м. В ній організовано 6 робочих місць для підтвердження прийнятих рішень електричним розрахунком одного функціонального пристрою за допомогою системи схематичного моделювання Circuit Maker на ПЕОМ, розрахунком показників надійності; автоматичним трасуванням друкованої плати з використанням програми Electronics Labcenter (Proteus 4.73). а також розрахунку пристрою заземлення. Крім вказаних прикладних програм використовуються також програми, що розроблені студентами та викладачами коледжу.

 

Лабораторія електрорадіовимірювання розташована в приміщенні загальною площею 66,06 кв.м. Лабораторія устаткована 1 комп’ютером та 42 вимірювальними приладами для спостереження, вимірювання, розрахунків та дослідження параметрів електричних сигналів в радіоелектронній апаратурі. Для цього організовано 15 робочих місць, на яких розроблено та проводяться 15 лабораторних робіт.

Лабораторія оздоблена сучасною серійною вимірювальною технікою, що дозволяє здійснювати увесь спектр вимірювань параметрів електричних сигналів та електричних схем засобів обчислення. Це дає змогу студентам вивчати вимірювальні прилади та існуючі методи вимірювань на лабораторних та практичних заняттях у відповідності з діючими на цей час навчальними програмами.

Лабораторії комп’ютерної техніки укомплектовані персональними комп’ютерами кількістю 37 одиниць сучасної конфігурації класів – Celeron         P4.

Це устаткування дає можливість на високому рівні проводити заняття з навчальних дисциплін з  компютерних технологій.

Лабораторія цифрових пристроїв та мікропроцесорних систем  організована в приміщенні радіоприладобудівного коледжу в жовтні 2002 року. Вона оснащена 10 робочими місцями для практичних занять з застосуванням комп’ютерної техніки. Лабораторія має також 26 аудиторних місць для проведення теоретичних занять. В лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття зі  спеціальних дисциплін, які потребують застосування комп’ютерної техніки та спеціалізованих програмних засобів.

Лабораторія обчислювальної техніки та схемотехніки розташована в приміщенні загальною площею 61,3 кв.м. Призначена для  проведення лекційних та лабораторних робіт з використанням комп’ютерної техніки.

Обладнання сучасною технікою дозволяє: будувати електричні схеми пристроїв, моделювати  та аналізувати процеси, що відбуваються в них; досліджувати роботу цифрових, імпульсних та аналогових пристроїв за допомогою програм схемотехнічного  моделювання «Micro-Cap» та «ElectronicsWorkbench».

Лабораторія периферійних пристроїв, технічного обслуговування ЕОМ має площу 49,72 кв.м. Вона оснащена 6  робочими місцями для виконання лабораторних робіт з дисциплін «Периферійні пристрої», «Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж», на яких студенти отримують практичні навички з налаштування, діагностування та технічного обслуговування комп’ютерних систем. Лабораторія має також аудиторні місця на 26 студентів для проведення теоретичних занять.

З 1998 року коледжу  була надана виділена лінія для роботи  у глобальній мережі «INTERNET». З початку 1999 року встановлено програмне забезпечення вузла UNIX  і проведено підключення до системи обладнання всіх комп’ютерних класів та лабораторій, та до бібліотеки і кабінетів. Також організована система для передавання даних безпроводового високошвидкісного стандарту Wi-Fi для роботи  у глобальній мережі «INTERNET», зона покриття якої становить понад 40% території навчального корпусу та 100% території бібліотеки, читального залу, холу першого поверху. Це дає можливість студентам та співробітникам працювати з інформаційною базою мережі як на заняттях, так і під час самостійної підготовки до занять.

В радіомонтажних майстернях загальною площею, відповідно 54,4 та 56,6 кв.м організовано по 15 робочих місць в кожній для практичних занять по монтажу та налагодженню електричних схем, елементів радіоапаратури, дослідження їх параметрів, вимірювання їх характеристик за усіма спеціальностями підготовки. На заняттях студенти набувають практичних навичок складання електричних та радіоелектронних схем, монтажу кінцевих пристроїв електрообладнання та електрозв’язку.

В лабораторіях і майстернях в наявності все необхідне обладнання для лабораторних та практичних робіт, технологічні карти, довідкова та методичне література, технічні засоби навчання. В деяких випадках для проведення лабораторних робіт використовуються діючі макети обладнання. Проводиться постійна робота по оновленню та поповненню матеріально-технічної бази. Велику допомогу в оснащенні лабораторій та майстерень надають базові підприємства.

 

Адреса коледжу:

49006, м. Дніпропетровськ, вулиця Шмідта,18. Їхати тролейбусами «А», «Б», №4 до зупинки  «Облвійськкомат», трамваями №4, 5, 7, 12,17 або маршрутними таксі №32, 33, 40, 66, 73, 79, 87А, 87Б, 109, 118, 125А,155 до зупинки «вулиця Шмідта».

Телефони:

726-42-08 — приймальна комісія,

770-81-93 — підготовчі курси,

770-83-07 — приймальна комісія.

Сайт коледжу:

http://www.drpbk.dp.ua,

e-mail: drpbk.info@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів  необхідних для вступу до ДРПБК:

1.Заява вступника подається в паперовій;

2.Документ, що посвідчує особу та громадянство(паспорт або свідоцтво про народження), військовий квиток або посвідчення про прописку;

3.Документ про раніше отриману освіту і додаток до нього;

4.Сертифікат ЗНО від 2016р.(для вступників на базі 11 класів);

5.Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

6.Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;

7.Витяг з трудової книжки (для осіб, що мають стаж роботи).

Прийом заяв у паперовій формі та документів розпочинається з 11 липня

— прийом заяв на навчання на основі повної загальної середньої освіти(база 11 класів) закінчується о 18.00 годині 27 липня (для осіб, які проходять співбесіду закінчується о 18.00 годині 20 липня);-

прийом заяв на навчання на основі базової загальної середньої освіти(база 9 класів) закінчується о 18.00 годині 20 липня.

Вступні екзамени проводяться з 21 липня по 27 липня:

— з математики — усно;

— з української мови — диктант.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти(база 11 класів)

вибір вступниками місця навчання:

— за державним замовленням проходить з 12.00 години 01 серпня до 12.00 години 05 серпня;

— за контрактом проходить з 12.00 години 28 липня до 10 серпня;

зарахування відбувається:

— за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня;- за контрактом не пізніше 12 серпня.Для вступників на основі базової загальної середньої освіти(база 9 класів)

вибір вступниками місця навчання:

— за державним замовленням проходить з 12.00 години 28 липня до 12.00 години 05 серпня;

— за контрактом проходить з 12.00 години 28 липня до 10 серпня;

зарахування відбувається:

— за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня;- за контрактом не пізніше 12 серпня.

Термін навчання в ДРПБК:

— на базі 9 класів – 3р.10міс.,-

на базі 11 класів — 2р.10міс.

 

 

 

Админ

У этой страницы 0 комментариев

Комментарии закрыты.